K8 Forum » 故障回報 » 有狗死了............通知市民


2019-4-2 12:54 kuogoo18
有狗死了............通知市民

呼籲市民:wK;K.Ij+w&l)_

p;\"g5K o5QucF7zv [color=red]帶大量大頭針,釘去街,...... 無證據,街上,公園狗,貓 死了,中了.......累人累物[/color]$T2`zNm._ J
/}(? iJIh%m
因為(香港藝人秘聞) - 有市民記得知道,有人被留意,跟住,討論, 滋擾,阻,撞......警察世家人人做到,網上廁所假扮同性戀gay佬gay婆,  解散警隊失業,拆警署全部死都要拆警署,垃圾專業專家呃錢例如:睇咸片,打飛機....扮高級,扮高尚,自己無問題,其他人有問題.....和  傳媒(假新聞) 明星藝人有什麼了不起.....
b_MN4U)tl Q5\ +FfZdFr\w*W/a
(有講過一向都係咁:要大晒事事滿意, 威唔到唔去死喎,仲拖,  幾時去死?「包括家族商家,向展偉,姓向, 姓林,  傳媒,icac,議員,DJ, 律師,護士,社工, 政府部門(包括外判) , 林鄭月娥和退休」 )我和市民屈你地咩?????
@G7BQU6r (上文-下文) [color=red]那媽化撚勝雞閪!!!![/color]
2Z'y!p!YB an*Tx;^
[email protected]b3XLR)h6h8nug Lv*} 香港藝人秘聞- 詳細資料,政府貪污干預和黑客 /m ~-_U0xpl_kB ^4[
Q Q:2 9 0 3 0 1 9 6 5 7
8f:H[ dA s.~;UP 微 信s a g u 1 9 9 9
M/SUr.[u 微 信z u e d u e 1 9 9 9,\,Q#Gv#?&c?
nh2A@#Pg:|g
註:紅字, 人名-- 急公開

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.