K8Forum
累人累物, 是否公開 ?357
kuogoo18
 2018-12-17 20:09 
1樓
累人累物, 是否公開 ?唔敢相信....竟然(記住 公開 -更新了 )4E+^-j#w#Q(^ E1V+t

2Q1i4H%[(W8}*a-O+A7l如果餐廳酒樓廚房有曱甴蟑螂只係趕走, 湯飯照俾市民食,唔通煮過咩?7@2B+b;w"n&j#s.~

$Q$v2F-C;F&i+N$H滿城蟑螂曱甴,引出來5,6吋大,深海蟑螂曱甴更大,滿城隔夜食過的食油,搞得幾多得幾多,無證據,吹咩噢....因為#I-E#b'?$H9H;^
forum.key8.com&d1p$F+G6j)E%w4?
觀塘,秀茂坪大家樂莫兆聰經理廋高(影左相未?應該戴黑色眼鏡,可以轉眼鏡),廚房職員整到2次,唔妥的人鬥整,叫定警察,救護員來, 無權了試比你睇,戒指自衛心肝穿...)g4V0R c*S:h'R:R

%F%]8s"E9}!},m鬥整和刻意條街食油污糟引曱甴蟑螂..酒樓餐廳廚房侍應職員竟然就係乞兒警察政府部門老豆家人喎...小你老母臭西9
!q4X1l;z8`9|'b:v1f/W7eK8 Forum~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6\8j5E:W2c3w7t
)\6j(E,D;n6`forum.key8.com(號外版-有名字)幾乎全香港男人女人知道--不處理又要威又要驚又想化解--備忘
2[/^3T(_.F&^-}:|,|)O)o+L
(號外版-有名字)有關((香港藝人秘聞))-----------備忘
7T;l%H(h&q)t2h應該記得, 有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客,撞........,forum.key8.com%G$t-^!A!K1f:H

&N!w0W4W3G3M*O5m.TK8 Forum大家都唔妥大家,表面一套內裡一套,不如......( 下文 )forum.key8.com,O#H8j8W*Y+c:]
$R!o%B"y(o.}
Beautyexchange, 電影公司,香港電台,商人,傳媒...[呢的公司機構,社福部門, 傳媒, 娛樂圈,議員 ...,警隊照住...,事事滿意,去報警? ]
8L5i6x2S"F7t9u8\forum.key8.com
$`#u6o0v9z)r7i2X-|9C3P1 .解散警隊*失業喎**做雞做鴨去死**行規係一威二死,威唔起係死, 又話行規...!老公老婆仔女唔要面子 和 假扮同性戀事件, 公廁事件......!
"T5u'h$z H2q$[-N

^$~6^4O5L!]2. 人為利益, 市民返工返學 鬥玩, 扮善良, 鬥狠毒...?forum.key8.com,a%i9G(A/k/D
約定 市民 ,街坊,群眾...時間日期,地點 傾掂所有野---市民,街坊,群眾話好.....
/P5{+D ]*\!s
!e#p$^/u.w)_.kforum.key8.com3.( 聯合國-包括香港)全個世界都有唔同類型和唔同種族的線人,什麼叫-(線人) ? 有市民知道---[ 黑社會龍頭家族和管理層坐館低層,內有或是(警察的線人),出賣兄弟 或者 設一個局出賣兄弟…,讓警察升職 ,16歲-100歲,唔好跟黑社會大佬大家姐...... ] I8m:e;}$d!B4T.z+w#b

$`.|%I(I/v6qK8 Forum4. 解散警隊**市民自己增肥, 再自己練大隻功夫長跑..
4`"L"l2O!N2l.Y'E5d$A;y7u9_#K7C
註:立即 通知 公務員,( 香港電台和 新聞女職員)(袁國強,盧偉聰(包括他的家人和祖宗)(醫院 呃錢-包括他們家人)(乞兒 醫生, 葉劉淑)( 垃圾議員 ) 救護員 (包括他的家人)( 解散乞兒警隊(包括他的家人)- 網上廁所,假扮同性戀 )( tvb )(香港電台新聞部謝韻怡(包括她的家人和祖宗),張曼燕(包括她的家人和祖宗),黃凱健(包括他的家人和祖宗),鄧詠盈(包括她的家人和祖宗),新城朱明亮(包括他的家人)和朱子昭(包括他的家人),香港電台財經勞家樂(包括他的家人和祖宗),主持區家麟(包括他的家人),主持葉冠霖(包括他的家人),涂x申(包括他的家人),蔣麗芸(包括她的家人),郭立春(包括他的家人),錢佩卿,林大輝(包括他的家人),林超榮(包括他的家人),議員李華明(包括他的家人)和李鵬飛(包括他的家人),議員朱凱迪(包括他的家人),劉天賜(包括他的家人),主持陳錦鴻,議員羅冠聰....tvb,tvb廣告部(包括他的家人和祖宗),tvb控制部,整個 icac (包括他們的家人)icac丘樹春(包括他的家人)icac李寶蘭(包括她的家人)icac白韞六( 包括他的家人 )垃圾政府(包括他們的家人)(垃圾傳媒)(垃圾藝人).....ICAC, 香港政府,特首,香港電台,傳媒,新城,881903,娛樂圈,澳門政府,中國政府,台灣政府,習近平........,p8y!d-M'Y
8[$|*J3X2b7{
Facebook 搜寻 : tokaka1231@gmail.com (名字:Kaka To )1C n%L5^2A0S o
Whats.app: 61516692)L)q+i5W1B7C
Q Q号 : 331749 9797
8X'g#A4e6C0Kforum.key8.comMobile Phone: 61516692
,G%U!J"R"P2]!GFacebook:ngto1314@gmail.com/X0l&I:J%o1G1\.m
facebook搜尋: wosinlok@outlook.com (名字: wo sin lok ) J(f*s"Y4T;I9|#X
微 信:wushe1999forum.key8.com&X8D*v"i7i7G6~
Q Q 号:32386 07643
5e"L'Q9q%U/B3["o)WQ Q 号:35071 89036+|3i$[6L0y4J*r'`
Q Q 号 : 33166 878823e"M#P6V(s1H&X.C$O7_0k
Mobile Phone: 6485 9946
/_1@)a'O'^6W'w;OK8 Forum
4s5j4r8{#Y重點:1, 3 和 長線
2f(\:F(S5w'd___________________________________________________________________________________
$G!o,A,I8xforum.key8.com有些政府話將我:黑名單 ?K8 Forum5f'N%@5]8|
有大量市民都話:鬥過啊!.A2t4f l6S,j._(V;s Y1G
*** 好多年前,真...真 ***

!S,B1N8J3w:|4[2d9Vforum.key8.com黑名單左幾多個:幾多啊?


K8Forum 手機版 | 進入桌面版
如有任何建議請電郵到: kelvin@key8.net

Community Networks Limited.
Copyrights © 2000-2011 All Rights Reserved.


Processed in 0.048514 second(s), 6 queries , Gzip enabled